快捷搜索:

试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人

试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人

出自唐朝张说的《邺都引
原文赏析:
君不见魏武草创争天禄,群雄睚毗相驰逐。
昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。
都市环绕西山阳,桑榆汗漫漳河曲。
城郭为墟人代改,但见西园明月在。
邺旁高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。
试上铜台歌舞处,惟有秋风愁杀人
拼音解读
jūn bú jiàn wèi wǔ cǎo chuàng zhēng tiān lù ,qún xióng yá pí xiàng chí zhú 。
zhòu xié zhuàng shì pò jiān zhèn ,yè jiē cí rén fù huá wū 。
dōu yì liáo rào xī shān yáng ,sāng yú hàn màn zhāng hé qǔ 。
chéng guō wéi xū rén dài gǎi ,dàn jiàn xī yuán míng yuè zài 。
yè páng gāo zhǒng duō guì chén ,é méi màn lù gòng huī chén 。
shì shàng tóng tái gē wǔ chù ,wéi yǒu qiū fēng chóu shā rén
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: